Ako si môžu študenti požičať

Ako si môžu študenti požičať

Štúdium je nákladná záležitosť, brigády sú len slabo platené a štúdium na vysokej tak nie je dostupné pre všetkých. Mnoho nadaných a inteligentných mladých ľudí tak príde o možnosť ďalej sa vzdelávať a rozvíjať svoje znalosti. Vysoká škola môže vyjsť poriadne draho, práve preto mnohí študenti využívajú výhody študentských pôžičiek.

Pre študentov strednej školy žiaľ nemá v ponuke úver žiadna banka napr. Cetelem ani nebankovka. Bolo by to pravdepodobne pre danú inštitúciu nevýhodné a bolo by nevyhnutné, aby mal študent ručiteľa. Študenti vysokých škôl majú na výber z troch možností. Môžu získať pôžičku z fondu na podporu vzdelávania, môžu požiadať o spotrebný úver v banke alebo si požičať od nebankovej inštitúcie.

Študentský pôžičkový fond

Študentský pôžičkový fond je neštátny účelový fond zriadený vládou, ktorý slúži na poskytovanie pôžičiek študentom študujúcim na vysokých školách. Oproti spotrebným úverom v komerčných bankách, študentský pôžičkový fond poskytuje študentom oveľa výhodnejšie úvery, s relatívne nízkou úrokovou mierou. Študent má dokonca právo, aby začal splácať tento úver až po ukončení štúdia.

Tento fond na podporu vzdelávania je zriadený práve na podporu mladých vysokoškolákov, no peniaze je možné použiť na čokoľvek. Minimálna výška pôžičky je 500€. Maximálna výška sa líšia podľa toho, či je študent na prvom a druhom stupni štúdia alebo na treťom. Maximálna výška pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa je 2300€, pre študentov tretieho stupňa je to 4500€.

Výhody študentskej pôžičky od štátu

Pôžička sa počas štúdia neúročí a spláca sa až po ukončení štúdia. Elektronický výpis ako aj vedenie účtu sú zadarmo. Táto pôžička je úročená len veľmi nízkou sadzbou. Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov.

Ak dokončíte štúdium prvého stupňa mali by ste kontaktovať Fond na podporu vzdelávania, s tým že im oznámite, či ste sa rozhodli pokračovať v štúdiu alebo po prvom stupni štúdium ukončujete. Pôžička sa totižto začína splácať po ukončení štúdia, ak však chcete pokračovať v štúdiu, splácať ešte nezačnete.

Pre získanie študentskej pôžičky od štátu potrebujete splniť tieto podmienky:

— máte trvalý pobyt na Slovensku;

— študujete na vysokej škole;

— ste zapísaní do ročníka v akademickom roku, v ktorom chcete získať pôžičku.

Z dôvodu nedostatku financií však nemôže štát vyhovieť každej žiadosti a nie každý môže pôžičku získať. Všeobecne sú však pri posudzovaní uprednostňovaní študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium, dosahujú výborný prospech, sú ťažko zdravotne postihnutí alebo študujú v dennej forme štúdia.

Komerčné pôžičky pre študentov

Keďže poskytovanie pôžičiek od štátu je len obmedzené a nie je umožnené pre všetkých študentov, peniaze na vzdelávanie si možno požičať aj od banky. Oproti klasickým pôžičkám sa študentské pôžičky líšia hlavne tým, že ich banky ponúkajú za nižšiu úrokovú mieru.

Aj keď študenti nie sú pre banku práve najvýnosnejšou skupinou klientov, predstavujú pre nich akoby perspektívu, do ktorej chcú investovať. Poskytujú im teda úvery lacnejšie. V súčasnej dobe však spotrebný úver poskytuje len Slovenská sporiteľňa. Prestal totiž byť o ne záujem, navyše banky poskytovali študentom úvery len ak mali ručiteľa, ktorý bol mohol dokladovať úver a ktorý by sa zaručil, že úver splatí.

Spotrebný študentský úver na čokoľvek od Slovenskej sporiteľne

Pôžička je určená pre študentov denného štúdia na vysokej škole, ktorí majú od 18 do 26 rokov. Okrem toho musia mať ručiteľa, respektíve spoludlžníka, ktorý je schopný dokázať dostatočný príjem. Peniaze budú študentovi vyplatené ihneď po podpise úverovej zmluvy. Nie je potrebné dokladovať účel úveru. Minimálna výška pôžičky je 1000€, maximálna výška je 8500€. Súčasná úroková miera je 8,5% ročne. Splatnosť úveru je od 1 do 8 rokov. Za predčasné splatenie úveru sa neplatia žiadne poplatky. Takýto úver ponúkajú aj ďalšie banky napr. Cetelem.

Nebankové pôžičky pre študentov

Aj nebankové inštitúcie poskytujú študentov pôžičky, avšak ako pri bankách, aj táto možnosť pomaly upadá, keďže aj v tomto prípade musel mať študent ručiteľa alebo spolužiadateľa, ktorý mohol dokázať príjem a zaviazal sa, že pôžičku splatí. Študenti teda nemali veľmi záujem o tieto pôžičky a rovnako neatraktívne boli zrejme aj pre samotné nebankové inštitúcie.

Tags: No tags

Comments are closed.